Zaznacz stronę

JAKIE USŁUGI ZNAJDĄ PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE?

Sieci Kablowe NN

niskiego napięcia 

Sieci Kablowe SN

średniego napięcia

Stacje 15/0,4 kV

transformatowo-rozdzielcze 

Siły gniazd

wtyczkowych

Oświetlenie

zewnętrzne i wewnętrzne

Oświetlenie

awaryjne i ewakuacyjne

Instalacje

SAP, DSO

Intalacje elektryczne i TT

okresowy przegląd i konserwacje

Sieci komputerowe

Elektro-Serwis Dariusz Głąb, 26-902 Augustów, ul. Sosnowa 13, NIP: 812-180-31-79